Psikolojik Danışmanlık (Terapi) Nedir?

              Psikolojik danışmanlık ve terapi, insanların duygusal, davranışsal ve zihinsel sorunlarını çözmeye veya yönetmeye yardımcı olmak amacıyla yapılan bir tür danışmanlık hizmetidir.

Psikolojik danışmanlık genellikle, bir danışmanın bireysel veya grup seanslarında, danışanların duygusal ve psikolojik sorunlarına çözümler bulmak için konuştuğu bir süreçtir. Danışman, danışanların yaşadığı zorlukları anlamak ve onlara uygun stratejiler önermek için genellikle psikolojik teorilerden ve tekniklerden yararlanır.

Terapi ise, psikolojik danışmanlıktan daha spesifik bir yaklaşımdır ve bir kişinin belirli bir duygusal veya zihinsel bozukluğunun tedavisine odaklanır. Bu bozukluklar arasında depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, panik ataklar, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı gibi durumlar yer alabilir. Terapi, belirli bir terapi tekniğini kullanarak danışanın duygusal ve psikolojik sorunlarına çözüm bulmaya çalışır.

Psikolojik danışmanlık ve terapi, bir danışanın hayatındaki sorunlara çözüm bulmasına yardımcı olmak için yapılan bir hizmettir ve genellikle bir danışmanın profesyonel yardımıyla gerçekleştirilir.


                              PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SÜRESİNCE NELER OLUR?


Terapi süreci, bir danışanın psikolojik ve duygusal sorunlarını çözmek veya yönetmek için bir terapistle çalıştığı yapılandırılmış bir süreçtir. Terapi genellikle haftalık seanslar şeklinde yürütülür ve seanslar genellikle 45-60 dakika sürer. Terapi sürecinin aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

  1. Değerlendirme: İlk seanslarda, terapist danışanın durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirir. Bu aşamada, terapist genellikle danışanın tıbbi geçmişi, aile geçmişi ve şimdiki yaşam koşulları hakkında bilgi toplar. Bu bilgi toplama süreci, terapistin danışanın ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluşturmasına yardımcı olur.

  2. Hedef belirleme: Terapist, danışanın hedeflerini ve terapiden beklentilerini belirlemek için birlikte çalışır. Terapist ve danışan, belirli hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacakları bir plan geliştirir.

  3. Terapi sürecinin yürütülmesi: Terapist, danışanın hedeflerine ulaşması için gereken teknikleri kullanarak seansları yönlendirir. Terapi süreci boyunca, danışanın yaşadığı zorluklar ve sorunlar ele alınır ve terapist, danışanın bu sorunlarla başa çıkması için yeni beceriler öğretir.

  4. Değerlendirme ve takip: Terapist, terapi sürecinin ilerlemesini izleyerek danışanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir. Terapist ve danışan, hedeflere ulaşmak için neyin işe yaradığını ve neyin işe yaramadığını tartışır. Bu süreç, terapinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.

Terapi süreci, danışanın ihtiyaçlarına ve terapistin uygulama yöntemlerine göre değişebilir. Ancak, genellikle danışanın güvenli bir ortamda kendisini ifade edebilmesi ve terapistin ona yardımcı olması için bir işbirliği yapılmaktadır.


               PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NE ZAMAN, NEREDE VE NE SIKLIKLA GERÇEKLEŞİR?

               Ne Zaman?

               Uzmanlarımız, sizi akşamları ve hafta sonları dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda görebilir. Oturumlar belirli bir süreyi kapsadığı için (45-50 dk) genellikle programınızda uygun bir zaman ayarlanabilir.

               Nerede?

               Uzmanlarımız, sizi ofislerinde veya görüntülü iletişim araçları vasıtasıyla görmekten mutluluk duyacaktır. Bizler bireylerin yoğun çalışma tempoları ve hayatlarındaki sorumlulukların farkındayız ve buna saygı duyarız. Her zaman ofise gelecek vakti bulamamanız çözülebilir bir problemdir.

               Ne Sıklıkla?

               Oturum sıklığı bireyin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak şekillenir. Bazı danışanlar erken süreçte daha fazla ihtiyaçları olduğu için daha sık ve daha sonra kazançlarını korumak için daha az sıklıkla randevu oluşturabilir. İstediği zaman dilimlerinde güçlendirici oturumlar yerleştirilebilir. Uzmanlarımız size hangi sıklıkla oturum uygulamanız konusunda açık fikirli ve anlayışlıdır.


             İletişim: 05436339213


0
Son bir ayda ki yol tarifi talebi...